Arkiverade nyheter

Baspass

Nytt på schemat från vecka 11.

* bas pass = ett pass riktat mot nya som ”gamla” medlemmar som vill lära sig och nöta grunderna i CrossFit lite extra.
Press, böj, drag, hinge, hopp och konditions maskiner som rodd, Skierg, Assultbike mm