Programmering v 43

Programmering v 43 Måndag: A/ e2m x 6  2 r back squat @85-90% B/ 12 min amrap 5 power clean 10 t2b 15 wb Tisdag: A/ e90s for 9 min 1 snatch balance 1 ohs B/ 5 sets of  10 r barbell skull crushers ran 15 r ring push-ups @1111 ran 50 m one arms farmers walk ran Onsdag: A/ e2m x 5 set 12-14 romanien deadlift @controlled tempo B/ alt 8x 2 min on 2 min off b1. 8/8 heavy kb press ( press one, hold two) rt: row b2. 16 kipp pu or ring row rt: burpees b3. 7/7 heavy kb or db … [Läs mer...]

Programmering v 42

Programmering v 42 måndag: A/ e2m x 5 (light and footwork focus) 3 push-jerk behind neck B/ 10 min built up a heavy backsquat for today then: 4x 3r @85-90 % dagens tyngsta C/ for time 25 squat clean 42,5/30 12/10 c2b 20 squat clean 10/8 c2b 15 squat clean 8/6 c2b Tisdag: A/ e2m x 10  1 hang snatch + 1 snatch B/ 3 sets of  1-2 rope climb / 4-5 strict pull-ups 8-10 strict hspu / 8-10 push-ups 30 sec L-sit hold Onsdag: A/ 3 sets of a1.8/8 front rack reverse lunges … [Läs mer...]

Programmering v 41

Programmering v 41 Måndag: A/5 x 6r front squat rest 2 min between  B/ alt 6 set 2 min on 2 min off b1.300/250 m row rt: burpee over erg b2. 40 sec skierg rt: wb Tisdag: A/ warm-up 3x3 drop to split jerk ( focus footwork) B/ 5x3 jerk @75-80% rest 2 min between C/ for time: 10 squat clean 60/40 20 pull-ups 30 hr push-ups 40 rkbs 32/24 50 cal row or 35 cal ab 40 rkbs 30 hr push-ups 20 20 pull-ups 10 squat clean Onsdag: A/ e90s x 8  2r high hang snatch @80% B/ 3x8/8 … [Läs mer...]

Höstinfo!

Hej! Dags för lite info till er igen inför hösten!   I och med att vi har bytt bokningssystem kommer vi att inför varje pass ha upprop på er.. Det är för att komma åt och se så vi inte har massa no-show-ups för er skull! Det är ju jättetråkigt nu när det är så många som vill ha plats. Detta innebär också självklart att ert medlemskap och era bokningar är personliga så ni kan inte boka i någon annans namn och gå på passet (barn eller sambo eller liknande) För att vi ska kunna få … [Läs mer...]

Programmering v 40

Programmering v 40 måndag. A/ e90s x 8 1 ohs built load over time B/ 12 deadlift 130/90 (skaled version: load under 100/75 double deadlift rep)      40 wb     9 deadlift      30 wb     6 deadlift      20 wb     3 deadlift      10 wb tisdag: A/ 3 x 3 set of musle clean ran B/ e2m x 6 2 r high hang clean @70% 1rm C/ e3m x 5 6 fsq @70 % Onsdag: A/ Bamboo press x 5  10 sec oh hold last … [Läs mer...]

Programmering v 39

Programmering v 39 Måndag: A/ for time  start @ 00.00 150/120 cal row   e2m 5 kipp hspu + 15 DU start @ 20.00 100/80cal ab   e2m 3 pc 65-70% 1rm + 5/3 c2b or 7/5 pu/ring row tc. 20 min Tisdag: A/ e2m x 5 2 cleans + 1 jerk @60-70-70-80-80 % B/ e2m x 5 backsquat  3r @ 60-70-70-80-80 C/ 10 x 1 min on 30 sec off ( 5 rounds off each) 1. ab for cal 2. row for cal Onsdag A/ e90s x 8 Bench press  4-5r @80-85% B/ alt emotm x 10 1. 1-2 bmu or hip to bar or 3-4 … [Läs mer...]

Programmering v 38

Programmering v 38 Måndag A/Ohs e2m x 5 3r @60-70-70-75-75 % B/ e2m x 4  6 goodmornings @2021 controlled tempo C/ 15 min amrap team of 2 partner 1.  8/8 frontrack squat with kb 2x 20-24/12-16  12 kb push-press 8 kb hang cleans partner 2. slow shuttle run Tisdag: A/ 1 RM within 12 min 1 power clean,1 front squat, 1split jerk B/emotm for 20 min b1. 6-10 strict dips @2020 b2. 8 strict c2b @2020 b3. 3-5 high box-jump b4. rest Onsdag A/ aerobt multi workout 3x 12 … [Läs mer...]

Programmering v 37

Programmering v 37 Måndag A/ e2mx 5  2r snatch @60-70-80-80-85% B/ e2m x6 front squat 2r @60-70-80-85-90-90 C/ emotm x 9 c1.1/1 tgu c2.10-12 v-ups c3.12-15 push-ups Tisdag 2x 15 min  A/ emotm 15 min 10-14 wb 10/8 skierg 8-12 t2b B/ team of 2 (20 rounds) one round each 8/6 cal ab 10 hpc 45/30 5 burpee o bar Onsdag A/ e2m x 5  2 clean + 2 jerk @60% 2 clean + 2 jerk @70 2 clean + 2 jerk @80 2 clean + 1 jerk @85 1 clean + 1 jerk @90 B/ e2m x 4 2 clean high pull … [Läs mer...]

Programmering v 36

Programmering v 36 Måndag: A/e2m x 5  3 power snatch + 3 ohs @60-65-65-70-70 B/ Front squat e2m x 5 4 r @60-70-70-80 -80 C/ goat training practise  Double unders, Hs walk/stand, pistols. Tisdag: A/ 3 x11 min 3 min rest between alt emotm 3 of each and then 2 min burpees a1. 8-10 t2b a2. 9-11/8-10 cal ab a3. 6-9 over and under pvc pipe (hurdle) 60 cm B/ 12 u.b push-press     18/16 cal row C/ 1000 m run then: 5 rounds: 6 strict pull-ups, 9 push-ups, 12 goblet … [Läs mer...]