Medlemskap och priser

Bli medlem hos oss idag och lär dig träna med hjälp av de bästa coacherna.

Välj enkelt det typ av medlemskap du vill ha genom att klicka på något alternativ nedan!

Har du frågor – kontakta oss på info@crossfitmjolby.se

Vi erbjuder även 10-klippkort.

Fitnesspass 990:-/10 ggr

Övriga pass 1750:- /10 ggr 

Engångsträning 200:-

 

*Blåljusrabatt (polis, brandkår, ambulans, militär) 500 :- på ordinarie årsmedlemskap. Gäller EJ medlemskap på delbetalning! Kontakta oss via info@crossfitmjolby.se

Betalning

Via vårt bokningssystem kan ni enkelt köpa medlemskap. Medlemskapen kan även betalas in på bankgironummer: 877-6338 eller swish 123-1569136. Märk betalningen med ditt namn och vad du har köpt för medlemskap. Vill ni hellre betala via faktura kontakta oss på info@crossfitmjolby.se

För att försäkra oss om att kunna hålla hög kvalitet och för att våra medlemmar skall kunna få den hjälp de vill ha och slippa trängas så håller vi små klasser med endast 12 platser (undantag för Bootcamp och löpgrupp).

All träning på CrossFit Mjölby sker på egen risk.

Medlemsförmåner

Som årsmedlem hos CrossFit Mjölby har du:

15% rabatt på ordinarie priser på träningskläder och skor hos Intersport Mjölby vid uppvisande av giltigt medlemskort

Tillgång till Bootcamp

Medlemsvillkor

Medlemsavtal

1 Villkor

Dessa allmänna villkor gäller för avtal om träning mellan CrossFit Mjölby (M.E.E.T AB, 556884-6884), som i detta dokument omnämns som CFMBY, och aktuell medlem. Utöver dessa allmänna villkor kan också särskilda villkor gälla för viss tjänst eller visst erbjudande. CFMBY har rätt att ändra dessa allmänna villkor.

2 Utbudet

2.1 Ändring av träningsmöjligheter

CFMBY kan inte alltid garantera att medlemmen får plats i vald gruppaktivitet. Kösystem finns i bokningssystemet.

2.2 Ändringar i utbudet

CFMBY förbehåller sig rätten att utan att utge kompensation för detta göra ändringar i utbudet. Pass kan ställas in tex vid utbildning. Detta skall då meddelas minst 2 dagar i förväg via anslag. CFMBY har rätt att vid tex sjukdomsfall eller för få bokningar ställa in pass med kort varsel.

3. Priser och prisändringar

3.1 Priser

Priset för medlemsavtalet är det som anges i CFMBYs officiella prislista vid tidpunkten för avtalet.

3.2 Prisändring

Priserna på avtalen indexregleras via KPI. Inget förskottsbetalat avtal kan prisändras i efterhand under bindningstid

3.3 Ändrade förhållanden

Medlemmen förbinder sig till att snarast informera CFMBY om förhållanden som förändrar medlemmens rätt till erhållen rabatt på avgifter eller annan särskild träningsförmån.

4 Avtalstid, uppsägning, frysning och överlåtelse

4.1 Avtalstid och uppsägningsregler för medlemsavtal

Förskottsbetalade medlemskap har en definitiv slutdag och behöver ej sägas upp. Månadsbetalda medlemsavtal avslutas automatiskt efter bindningstiden om 12 månader.

4.2 Öppet köp

Återköp av medlemskap görs ej.

4.3 Frysning av medlemskap

Frysning av medlemskap kan endast ske då medicinska hinder för träning föreligger och endast i samråd med ägare.

4.4 Överlåtelse av medlemskap

Överlåtelse ombesörjes av medlemmen själv i samråd med ägare av CFMBY.

5 Regler och ansvar

5.1 Hälsotillstånd

Medlemmen ansvarar över att hälsotillståndet är sådant att man kan delta i samtliga aktiviteter på anläggningen.

5.2 Öppettider

Anläggningens öppettider skall följas. Medlemmen skall lämna anläggningen senast vid utsatt tid.

5.3 Personliga tillhörigheter

CFMBY ansvarar ej för personliga tillhörigheter i omklädningsrum eller på anläggningens träningsytor. Kvarglömda saker skall hämtas av medlemmen senast 14 dagar efter tillvaratagandet. I annat fall kastas sakerna eller lämnas in på polisstationen om det anses finnas något värde i dem.

5.4 Trivsel, klädsel och utrustning.

Medlemmen förbinder sig till att inte verka störande inom anläggningen. Överträdelse leder till avstängning. Träningsskor eller sockar rekommenderas i anläggningen. Vikter och annan utrustning skall behandlas varsamt och all lös utrustning skall hängas tillbaka på avsedd plats efter användning.

5.5 Egen försäljning

Det är inte tillåtet att inom anläggningen sätta upp personliga meddelanden eller affischera för evenemang om inte ägare givit tillåtelse till detta. Medlemmen får ej bedriva någon form av konkurrerande verksamhet inom anläggningen. Överträdelse leder till omedelbar avstängning.

6 Doping

Se särskilda villkor nedan.

7. Samtycke om användning av bild

Medlemmen samtycker till att personuppgifter i form av bilder, även rörliga bilder, som medlemmen förekommer på får användas för publicering i CFMBYs kanaler: webbplats, sociala medier samt tryckt material (skrifter, informationsbrev och dylikt).

Bilderna kommer endast att användas där CFMBY står som avsändare och inte i kommersiellt syfte. Bilderna lagras inte på annat sätt än på vår webbplats eller på våra sociala medier. Medlemmen kan kräva att bilder tas bort från sociala kanaler eller webplats om skäl föreligger.

Medlemsvillkor doping

CFMBY är en av de träningsanläggningar i Mjölby som är diplomerade av Prodis för 100% ren hårdträning. Det är ett nätverk där träningsanläggningar, polis och kommun samverkar för ren träning och mot dopning. Detta avtal innebär att CFMBY verkar för att vara en dopningsfri anläggning.

Med dopningsmedel avses i detta avtal samma definition som återfinns i Lagen om förbud mot vissa dopningsmedel (1991:1969)

Vid påträffande av, intag eller försäljning av dopningsmedel kommer avstängning ske från samtliga anläggningar som ingår i 100% ren hårdträning i Mjölby Kommun i 24 månader. Detta sker med omedelbar verkan.

I egenskap av medlem hos CFMBY förbinder jag mig till att följa deras angivna villkor; att inte inneha, inta eller sälja dopningsklassade preparat. Vid misstanke om ev dopning kan jag bli anmodad att göra ett dopningstest och förbinder mig då genom detta avtal att göra det. Vägran att genomföra dopningstest medför avstängning från samtliga medverkande träningsanläggningar.

Avgifter som inbetalats och ej kan nyttjas på grund av avstängning kan inte återfås utan anses som förbrukade.

Detta avtal gäller från dags datum och under den tid som undertecknad är medlem hos CFMBY.

Jag försäkrar att jag läst och förstått allmänna medlemsvillkor samt särskilda villkor för doping.