Medlemskap och priser

Bli medlem hos oss idag och lär dig träna med hjälp av de bästa instruktörerna.

Välj enkelt det typ av medlemskap du vill ha genom att klicka på något alternativ nedan!

Har du frågor – kontakta oss på info@crossfitmjolby.se

 
       
       

Vi erbjuder även klippkort. 10 ggr för 1750:- 

Engångsträning 200:-

NYHET!!! Medlemskap basic – för dig som vill prova på i 3 månader har vi nu medlemskap basic!! 2 bokningsbara pass i veckan för endast 1795:- och du kan välja på hela vårt utbud; CrossFit, Bootcamp, Skivstång och FridayFun. 

*Blåljusrabatt (polis, brandkår, ambulans, militär) 500 :- på ordinarie årsmedlemskap. Gäller EJ medlemskap på delbetalning! Kontakta oss via info@crossfitmjolby.se

Betalning

Via vårt bokningssystem kan ni enkelt köpa medlemskap. Medlemskapen kan även betalas in på bankgironummer: 877-6338 eller swish 123-1569136. Märk betalningen med ditt namn och vad du har köpt för medlemskap. Vill ni hellre betala via faktura kontakta oss på info@crossfitmjolby.se

För att försäkra oss om att kunna hålla hög kvalitet och för att våra medlemmar skall kunna få den hjälp de vill ha och slippa trängas så håller vi små klasser med endast 12 platser (undantag för Bootcamp och löpgrupp).

All träning på CrossFit Mjölby sker på egen risk.

Medlemsförmåner

Som årsmedlem vid CrossFit Mjölby har du:

15% rabatt på ordinarie priser hos Intersport Mjölby vid uppvisande av giltigt medlemskort

Tillgång till Bootcamp

Ungdomsträning

Från och med 1/1-2018 kommer vi ha krav på att ungdomar under 16 år antingen har gått en TEENS-kurs eller köper 2 PT-timmar hos oss innan de är beviljade att köpa ordinarie medlemskap. Detta för att vi ska kunna lära ut varför och hur vi vill att de ska träna för att hålla sig skadefria. För att boka PT-tid – kontakta Elaine på 070-2300341.

Personlig tränare

Vi kan även erbjuda enskild träning med någon av våra instruktörer.

Att anlita en personlig tränare garanterar effektivare och säkrare träning och anpassar träningen efter just DINA personliga behov. Det är något som oftast förknippas med elitsatsning men det är ett grymt bra sätt att få variation och ny inspiration till din träning. Oavsett om du tränat under en längre period, eller om du är nybörjare är det ett suveränt hjälpmedel för att nå dina mål! Ge dig själv chansen! Investera i din hälsa!

Kontakta gärna våra instruktörer för bokning samt mer information:

Elaine Muhrman: 070-2300341

Önskar du träna utanför ordinarie passtider finns möjlighet att köpa egen nyckel och få tillgång till boxen mellan 06-22 (undantag då boxen är dubbelbokad vid kidspass samt vid företags/föreningspass). Kontakta Elaine för mer info!

Medlemsvillkor

Medlemsavtal

1 Villkor

Dessa allmänna villkor gäller för avtal om träning mellan CrossFit Mjölby (M.E.E.T AB, 556884-6884), som i detta dokument omnämns som CFMBY, och aktuell medlem. Utöver dessa allmänna villkor kan också särskilda villkor gälla för viss tjänst eller visst erbjudande. CFMBY har rätt att ändra dessa allmänna villkor.

2 Utbudet

2.1 Ändring av träningsmöjligheter

CFMBY kan inte alltid garantera att medlemmen får plats i vald gruppaktivitet. Kösystem finns i bokningssystemet.

2.2 Ändringar i utbudet

CFMBY förbehåller sig rätten att utan att utge kompensation för detta göra ändringar i utbudet. Pass kan ställas in tex vid utbildning. Detta skall då meddelas minst 2 dagar i förväg via anslag. CFMBY har rätt att vid tex sjukdomsfall eller för få bokningar ställa in pass med kort varsel.

3. Priser och prisändringar

3.1 Priser

Priset för medlemsavtalet är det som anges i CFMBYs officiella prislista vid tidpunkten för avtalet.

3.2 Prisändring

Priserna på avtalen indexregleras via KPI. Inget förskottsbetalat avtal kan prisändras i efterhand under bindningstid

3.3 Ändrade förhållanden

Medlemmen förbinder sig till att snarast informera CFMBY om förhållanden som förändrar medlemmens rätt till erhållen rabatt på avgifter eller annan särskild träningsförmån.

4 Avtalstid, uppsägning, frysning och överlåtelse

4.1 Avtalstid och uppsägningsregler för medlemsavtal

Förskottsbetalade medlemskap har en definitiv slutdag och behöver ej sägas upp. Månadsbetalda medlemsavtal avslutas automatiskt efter bindningstiden om 12 månader.

4.2 Öppet köp

Återköp av medlemskap görs ej.

4.3 Frysning av medlemskap

Frysning av medlemskap kan endast ske då medicinska hinder för träning föreligger och endast i samråd med ägare.

4.4 Överlåtelse av medlemskap

Överlåtelse ombesörjes av medlemmen själv i samråd med ägare av CFMBY.

5 Regler och ansvar

5.1 Hälsotillstånd

Medlemmen ansvarar över att hälsotillståndet är sådant att man kan delta i samtliga aktiviteter på anläggningen.

5.2 Öppettider

Anläggningens öppettider skall följas. Medlemmen skall lämna anläggningen senast vid utsatt tid.

5.3 Personliga tillhörigheter

CFMBY ansvarar ej för personliga tillhörigheter i omklädningsrum eller på anläggningens träningsytor. Kvarglömda saker skall hämtas av medlemmen senast 14 dagar efter tillvaratagandet. I annat fall kastas sakerna eller lämnas in på polisstationen om det anses finnas något värde i dem.

5.4 Trivsel, klädsel och utrustning.

Medlemmen förbinder sig till att inte verka störande inom anläggningen. Överträdelse leder till avstängning. Träningsskor eller sockar rekommenderas i anläggningen. Vikter och annan utrustning skall behandlas varsamt och all lös utrustning skall hängas tillbaka på avsedd plats efter användning.

5.5 Egen försäljning

Det är inte tillåtet att inom anläggningen sätta upp personliga meddelanden eller affischera för evenemang om inte ägare givit tillåtelse till detta. Medlemmen får ej bedriva någon form av konkurrerande verksamhet inom anläggningen. Överträdelse leder till omedelbar avstängning.

6 Doping

Se särskilda villkor nedan.

7. Samtycke om användning av bild

Medlemmen samtycker till att personuppgifter i form av bilder, även rörliga bilder, som medlemmen förekommer på får användas för publicering i CFMBYs kanaler: webbplats, sociala medier samt tryckt material (skrifter, informationsbrev och dylikt).

Bilderna kommer endast att användas där CFMBY står som avsändare och inte i kommersiellt syfte. Bilderna lagras inte på annat sätt än på vår webbplats eller på våra sociala medier. Medlemmen kan kräva att bilder tas bort från sociala kanaler eller webplats om skäl föreligger.

Medlemsvillkor doping

CFMBY är en av de träningsanläggningar i Mjölby som är diplomerade av Prodis för 100% ren hårdträning. Det är ett nätverk där träningsanläggningar, polis och kommun samverkar för ren träning och mot dopning. Detta avtal innebär att CFMBY verkar för att vara en dopningsfri anläggning.

Med dopningsmedel avses i detta avtal samma definition som återfinns i Lagen om förbud mot vissa dopningsmedel (1991:1969)

Vid påträffande av, intag eller försäljning av dopningsmedel kommer avstängning ske från samtliga anläggningar som ingår i 100% ren hårdträning i Mjölby Kommun i 24 månader. Detta sker med omedelbar verkan.

I egenskap av medlem hos CFMBY förbinder jag mig till att följa deras angivna villkor; att inte inneha, inta eller sälja dopningsklassade preparat. Vid misstanke om ev dopning kan jag bli anmodad att göra ett dopningstest och förbinder mig då genom detta avtal att göra det. Vägran att genomföra dopningstest medför avstängning från samtliga medverkande träningsanläggningar.

Avgifter som inbetalats och ej kan nyttjas på grund av avstängning kan inte återfås utan anses som förbrukade.

Detta avtal gäller från dags datum och under den tid som undertecknad är medlem hos CFMBY.

Jag försäkrar att jag läst och förstått allmänna medlemsvillkor samt särskilda villkor för doping.