Covid-19 information

Information till våra medlemmar

Vi är rädda om Er och vill att ni även fortsättningsvis ska få kunna träna om NI själva anser att det är lämpligt.

I hela verksamheten får max 60 personer vistas samtidigt. Följ uppsatta föreskrifter för vad som gäller för varje utrymme.

Vi har möblerat om i lokalerna för att undvika trängsel när man ska hämta sin utrustning. Vi delar inte heller utrustning under passen.

Innan, under och efter ert pass ska utrustningen desinficeras. Flaskor och trasor finns att tillgå, en uppsättning för varje deltagare. Lägg de använda trasorna i tvättkorgen efter ditt pass.

Allt magnesium är borttaget från lokalen. Vill man använda magnesium tar man med sitt eget.

Vi undanbeder häng innan och efter passen. Kom max 5 minuter innan ditt bokade pass och lämna lokalen skyndsamt efter passet.

Vi har begränsat antal deltagare på varje pass och open gym måste bokas i bokningssystemet. Respektera tiderna.

Tvätta händerna innan och efter ditt pass. Håll rekommenderat avstånd till övriga deltagare under passet.

Stanna hemma vid minsta symtom. Stanna även hemma om ni har familjemedlemmar som är sjuka.

Använd inte omklädningsrummen om det inte är absolut nödvändigt.

Visa hänsyn och håll avstånd till varandra under in- och utpassering. Använd gärna den gröna dörren vid utpassering för att undvika trängsel i entrén.

Bär med er er vattenflaska, desinfektionsflaska och torktrasa under passet. Följ coachens instruktioner gällande logistik.

Lokalen städas och desinficeras noggrant enligt gällande hygienföreskrifter.