Att vara vältränad

Fitness enligt CrossFit

CrossFit strävar efter bred och hög fysisk prestationsnivå! För att förstå varför CrossFit är uppbyggt som det är, är det nödvändigt att definiera ordet fitness eller “att vara vältränad”. Vad innebär det att vara vältränad? Vem är vältränad? Vilka kriterier har vi inom CrossFit? Som vi ser det är man inte vältränad om man endast är stark, springer snabbt eller kan springa långt.

CrossFit har identifierat 10 fysiska egenskaper vars nivå bestämmer hur vältränad du är. Vi jobbar för att ständigt öka din nivå på var och en av dessa 10 egenskaper. Du är aldrig starkare än din svagaste länk!

1.Syreupptagningsförmåga.
Kroppens förmåga att ta upp och transportera syre.

2. Uthållighet.
Kroppens förmåga att lagra och använda energi.

3. Styrka.
En muskels förmåga, eller flera musklers förmåga att tillsammans skapa kraft.

4. Rörlighet.
Maximalt rörelseomfång i varje led.

5. Effekt.
En eller flera musklers förmåga att tillsammans skapa maximal kraft under minimal tid.

6. Snabbhet.
Förmåga att snabbt repetera en given rörelse.

7. Smidighet.
Förmåga att snabbt ändra ett rörelsemönster till ett annat.

8. Koordination.
Förmåga att kunna kombinera flera olika rörelser till en enda rörelse.

9. Balans.
Förmåga att kunna kontrollera kroppens tyngpunkt i förhållande till underlaget.

10. Precision.
Förmåga att kunna kontrollera en rörelse i en given riktning eller i en given intensitet.

Mätbar hälsa

Vi mäter ständigt din utveckling. Vi mäter hur du förbättrar samtliga fysiska egenskaper i varje träningspass. Vi mäter inte utseendebaserade saker som viktminskning och midjemått mm. Vi mäter frekvens, tid på varje pass, antal rundor du hinner på viss tid, hur kort vila du behöver mm. Att alltid ha en tid att gå på till nästa gång man kör samma pass är en otrolig morot till förbättring. Vi tycker inte att viktminskning och utseende är relevanta mål i träningen utan snarare positiva bieffekter av att vara vältränad eller som vi säger, CrossFit.


*Tack till CrossFit Kalmar och CrossFit Journal.