Covid-19 information

Information till våra medlemmar

Vi är rädda om Er och vill att ni även fortsättningsvis ska få kunna träna om NI själva anser att det är lämpligt.

Vi har möblerat om i lokalerna för att undvika trängsel när man ska hämta sin utrustning. Vi delar helst inte utrustning under passen.

Innan, under och efter ert pass ska utrustningen desinficeras. Flaskor och trasor finns att tillgå, en uppsättning för varje deltagare. Lägg de använda trasorna i tvättkorgen efter ditt pass.

Allt magnesium är borttaget från lokalen. Vill man använda magnesium tar man med sitt eget.

Vi har begränsat antal deltagare på varje pass och open gym måste bokas i bokningssystemet. Respektera tiderna.

Tvätta händerna innan och efter ditt pass. Håll rekommenderat avstånd till övriga deltagare under passet.

Stanna hemma vid minsta symtom.

Visa hänsyn och håll avstånd till varandra under in- och utpassering.

Följ coachens instruktioner gällande logistik.

Lokalen städas och desinficeras noggrant enligt gällande hygienföreskrifter.